Gedeon Richter România pune un accent deosebit pe procesele de aprovizionare. În cadrul procesului de selecție al furnizorilor, ne ghidăm după principiile fundamentale ale codului de etică, oferind egalitatea de șanse tuturor furnizorilor, negocierile fiind obiective, confidențiale, pe baza ofertelor transmise, respectând întru totul îndeplinirea cerințelor legale naționale și internaționale, interesele sau beneficiile personale fiind excluse.
Furnizorii noștri sunt exigent selectați și analizați, conform procedurilor interne, crite­riile pentru alegerea furnizorilor sunt stabilitatea, calitatea și prețul competitiv.