În toate fazele activităților de dezvoltare și producție farmaceutică și de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor noastre, obiectivul principal este de a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor noștri. Acest angajament a fost publicat în declarația privind „POLITICA CALITĂŢII”: „Conducerea de la cel mai înalt nivel asigură existența unui sistem eficient de calitate în domeniul farmaceutic, care dispune de resurse adecvate și se asigură că rolurile, responsabilitățile și autoritățile sunt definite, comunicate și implementate în întreaga organizație. Totodată, Conducerea asigură susținerea și angajamentul personalului față de sistemul de calitate farmaceutic, de la toate nivelurile și locurile de fabricație din organizație.”

În proiectele noastre de dezvoltare, se pune un accent deosebit pe asigurarea unor echipamente și metode ”state-of-the-art”, precum și pe expertiza angajaților. Se actua­lizează constant gama de instrumente și echipamente tehnologice, deoarece conside­răm importantă alinierea la progresele tehnologice.

Personalul participă la programe de pregătire, prezentări, cursuri și conferințe profesio­nale, prin care țintim creșterea nivelului de competență profesională a angajaților.

Sistemul de calitate farmaceutic al companiei cuprinde toate activitățile care pot influ­ența direct sau indirect calitatea produsului. De asemenea, este implementat manage­mentul riscului în domeniul calității, ca un proces sistematic pentru evaluarea, controlul, comunicarea și re-examinarea riscurilor asupra calității medicamentului. Evaluarea ris­cului în domeniul calității se bazează pe cunoștințe științifice, pe experiența acumulată referitoare la proces și, în cele din urmă, conduce la protejarea pacientului. Nivelul de efort, caracterul reglementat și documentarea procesului de management al riscului în domeniul calității sunt proporționale cu nivelul riscului.

Activitățile noastre de producție și sistemul nostru de calitate sunt inspectate în mod regulat atât de către partenerii noștri contractuali, cât și de către autorități. De ani de zile, aceste audituri s-au încheiat fără observații critice.