Compania noastră tratează farmacovigilența ca pe un domeniu prioritar, considerând-o un serviciu care își propune să ofere pacienților și medicilor condiții pentru utilizarea în siguranță a medicamentelor și să respecte reglementările și directivele impuse. În cadrul Gedeon Richter România operăm un sistem de farmacovigilență care monitorizează orice modificare a raportului beneficiu-risc al medicamentelor Richter Gedeon autorizate în România, pe tot parcursul ciclului lor de viață, și informăm atât autoritățile, cât și specialiștii din domeniul sănătății și pacienții cu privire la orice astfel de modificare.
Scopul colectării și analizei de date este de a identifica cât mai exact posibil profilul evenimentelor  adverse ale medicamentelor, astfel încât să ne asigurăm că utilizarea lor este cât mai precisă cu putință atât în ceea ce privește indicația terapeutică, cât și pacienții țintă, prin îmbunătățirea informațiilor medicale din rezumatul caracteristicilor produsului și a informațiilor din prospectul pentru pacienți. Sistemul este conceput pentru a alerta și a interveni în cazul detectării unei schimbări în siguranța medicamentului sau poate anticipa orice amănunt care poate expune societatea la un risc neprevăzut.

Deoarece nu există medicamente fără evenimente adverse, considerăm că activitățile noastre, care se concentrează pe înțelegerea cât mai precisă a acestora, protejează atât pacienții, cât și medicamentele pe care le deținem în portofoliu. Angajamentul nostru în acest subiect a fost consemnat și în Politica de Farmacovigilență Gedeon Richter.

Desfășurăm această activitate supusă standardelor de asigurare a calității, în confor­mitate cu regulile de bune practici de farmacovigilență acceptate la nivel internațional. Responsabilitatea pentru farmacovigilență și buna funcționare a sistemului este supra­vegheată de Persoana Calificată pentru Farmacovigilență.