Sub rezerva prevederilor dreptului societar și a cerințelor legate de legislația ungară, Richter Gedeon Plc. are dreptul și obligația de a stabili un sistem de guvernanță corporativă în principal și în mod obligatoriu numai pentru Richter Gedeon Plc. Guvernanța corporativă a fiecărei societăți sau filiale aparținând Grupului Richter (conducere, management intern, alocarea competențelor și responsabilităților etc.) este stabilită în conformitate cu specificitățile și cerințele sistemului juridic național care guvernează societatea sau filiala în cauză. Guvernanța corporativă în cadrul Gedeon Richter România are rolul de a eficientiza și transparentiza activitățile și procesele companiei, cu scopul de a proteja interesele partenerilor sociali și de a garanta realizarea obiectivelor.

Structura organizațională și funcționarea operativă a companiei sunt reglementate prin Actul constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni. În scopul realizării obiectivelor companiei, activitatea operațională este reglementată prin hotărâri ale Adunării Generale și Consiliului de administrație, respectiv prin deciziile directorului general și a conducerii executive.